Samfunnsutbytte

Sammen får vi ting til å skje

Samfunnets Sparekonto

I tillegg til å dele ut samfunnsutbytte til gode formål i Midt-Norge hvert år, har det siden 2011 blitt overført penger til Sparebankstiftelsen SMN. Dette kaller vi samfunnets sparekonto. Hovedformålet med stiftelsen er å sikre at SpareBank 1 SMN blir eid av samfunnet i Midt-Norge også i fremtiden, slik at arbeidsplassene og tilstedeværelsen til regionens egen bank fortsatt bevares.

Det gjøres gjennom at stiftelsen i dag eier en del av banken, og at de har penger på konto til å beholde denne eierandelen hvis banken en dag har behov for mer penger fra eierne. Stiftelsen får også avkastning på denne eierandelen, som igjen gir samfunnsutbytte til lokalsamfunnet i Midt-Norge. Med andre ord kan man si at folk og frivilligheten i regionen får renteinntekter fra samfunnets sparekonto, samtidig som banken forblir eid og drevet i og for Midt-Norge.

Samfunnsutbytte

Tildelingene har ført til engasjement i mange nærområder.

Antall tildelinger
 
Total sum
 
Sum fordelt på kategori

Samfunnets sparekonto
1 405 millioner

5 siste tildelinger