Samfunnsutbytte

På lag med Midt-Norge

Som regionens ledende bank brenner vi for lokalsamfunnet. Vi har et hjerte for nærmiljøet og heier på alt det fantastiske som skjer i Midt-Norge!

Vis tildelinger siste år

Du er en av oss

Du, jeg og alle som bor i regionen eier hele 40 prosent av banken.

Som største eier får samfunnet den største andelen av overskuddet. Fordi det er her verdiene skapes, og det er her de skal utvikles videre.

Takk til alle som bidrar

Samfunnsutbyttet skal bidra til at regionen blir et bedre sted å bo - for alle.

Vi støtter lokale bedrifter og aktiviteter som engasjerer. Vi hedrer talenter og skaper kulturopplevelser. Og vi bryr oss om fellesskapet.

Har du et prosjekt?

De gode idéene er det kanskje akkurat du som har. Hva brenner du for? Hva trenger ditt lokalsamfunn mer av?

Hvorfor finnes samfunnsutbyttet?

Historien vår startet i 1823 da 44 av Trondheims menn satte inn 1596 spesidaler for å starte en sparebank.

Formålet var å "Stimulere allmuen til sparing slik at den mindre formuende kunne have noget at tage til, ved at begynde en næringsvei, intrede i ægteskab, på nødens dag eller i den besværlige alderdom."

Etter hvert gikk banken med overskudd og i 1840 begynte man å dele av overskuddet med samfunnet til viktige og gode prosjekter.

Det skal vi fortsette med.

Samfunnsregnskapet

Tildelingene har ført til engasjement i mange nærområder.

Antall tildelinger
 
Total sum
 
Sum fordelt på kategori

Samfunnets sparekonto
1 405 millioner

5 siste tildelinger