Samfunnsutbytte

Plastdugnaden 2018

Sammen ryddet vi Midt-Norge

Kampen mot plast og marin forsøpling er et globalt problem, som også må løses lokalt. Derfor inviterte vi hele Midt-Norge med på plastdugnad i 2018.

Over 12 000 frivillige fra skoler, barnehager, lag og foreninger over hele Midt-Norge ble med oss på ryddeaksjon. 18 000 sekker ble fylt med plast og annet avfall fra naturen.