Samfunnsutbytte

Koronadugnad 2020

Med hjerte for lokalsamfunnet

I annerledesåret 2020 ville vi spre hjertevarme og bidra til at vi sammen skulle komme oss gjennom krisen.

100 millioner kroner av samfunnsutbyttet ble øremerket koronadugnaden.

Gjennom samfunnsutbyttet kunne vi bidra til å hjelpe lokalsamfunn, kulturlivet og frivilligheten gjennom koronakrisen. Sammen med lag og foreninger, artister og ildsjeler, har vi skapt aktivitet og spredd glede i en annerledes tid.