Samfunnsutbytte

Samfunnsutbytte

Samfunnsutbytte

Lokalsamfunnet er vår største eier, og får derfor sin del av bankens overskudd. Dette kaller vi samfunnsutbytte. Hvert år bidrar samfunnsutbyttet til små og store formål som skal gjøre Midt-Norge bedre og mer bærekraftig.

Sammen får vi ting til å skje!

Vi heier på alt det fantastiske som skjer i lokalmiljøene. På bedriftene, lokale idrettsklubber, frivillige organisasjoner, unge talenter, festivaler, og alle andre som sammen gjør det til den plassen den er. Vi har et stort hjerte for lokalsamfunnet og en urokkelig tro på at sammen får vi ting til å skje!

Antall tildelinger
 
Total sum
 
Sum fordelt på kategori

5 siste tildelinger